The First CG เย้เย้

posted on 31 May 2012 08:46 by oraiwa directory Cartoon

ลงสีได้ห่วยมากครับ ^_^;บอกตรงๆ

 

edit @ 31 May 2012 08:56:07 by บล๊อกกากๆ ~ มุมมองของโอไร(วะ)

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก